zkuste variabilní hnojení

klikněte pro zobrazení článku v pdf

Plodinová čidla a rozmetadlo

Připustíme-li, že existují významné rozdíly v zásobenosti živinami u jednotlivých částí porostu daného pozemku, pravděpodobně nebude sporu ani o tom, že variabilní hnojení má smysl. Zbývá si tedy jen vybrat příslušnou technologii a prostě to zkusit.

Velice efektivní a rychlé se u dusíku jeví využití optických čidel připevněných na soupravě rozmetadla, kde řídicí software v reálném čase přímo mění dávku aplikovaného hnojiva. V roce 2015 se na několika podnicích v ČR rozběhlo testování plodinových čidel OpTrx od firmy AG Leader ve spojení s rozmetadly Bogballe a výsledky jsou prozatím více než slibné. Firma AG leader se do své technologie rozhodla zakomponovat měření hned dvou vegetačních indexů. Zjednodušeně jde o měření odrazivosti porostu vlnových délek v přesně vymezených částech červeného a tzv. blízkého infračerveného spektra.

  • NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – index vypočítávaný z poměru odrazivosti dvou spekter 600 – 700 nm (RED) a 700 – 900 nm (NIR)
  • NDRE (Normalized Diference Red Edge) které místo širokého RED používá zúženého RE spektra kolem 715 nm

Zatímco pro většinu jarních přihnojení je nosnou informací pro určení dávky první index NDVI, který zohledňuje též pokryvnost a množství biomasy, v případě kvalitativního přihnojení je tomu jinak. U vzrostlého porostu již daleko více záleží na skutečné aktivitě listového chlorofylu. Tuto informaci nám velmi dobře mapuje právě druhý index NDRE.

Akademická poučka říká, že u průměrně vyrovnaného pozemku se správně stanovenou paušální dávkou hnojiva přesně trefíme do potřeb zhruba 1/3 porostu. Zbylé 2/3 by velmi pravděpodobně buď ocenily dávku o něco vyšší, nebo naopak neví co si naservírovaným dusíkem počít.

Nastavená variabilita dávek v dokumentovaných podnicích byla v závislosti na termínech aplikace +-20-30%. Přestože přímá úspora hnojiva proti paušální dávce nebyla cílem, pohybovala se všude kolem 3%. Daleko zajímavější jsou prozatím zjištěná data o výnosu a kvalitě. Mimo jedné polehlé lokality dosáhly například testované plochy pšenic nejen významného navýšení výnosu, ale též pekařské kvality.