Výbava rozmetadla na sebe vydělá

klikněte pro zobrazení v pdf

Termín precizní zemědělství se pomalu opět dostává do kurzu a firmy nabízející různé technologie mapování variability pěstebních ploch se množí jako houby po dešti. Než se tedy pustíme do zkoumání vitality porostů, půdní, či jiné variability pozemků a výroby aplikačních map, je dobré se znovu zamyslet nad tím, jak precizně vlastně zvládáme aplikovat jednotnou dávku hnojiva.

Nastavení záběru

Stejně jako s kombajnem nastaveným na sklizeň řepky nepojedeme sekat ječmen či mák, bude rozmetání NPK trochu jinou disciplínou než, ledek, močovina, či dokonce osivo svazenky. Uživatelé Bogballe mají v otázce základního seřízení relativně jednoduchý život. Nastavovacích prvků je minimum, přičemž v žádném ze srovnávacích testů posledních 10ti let značka Bogballe nezakolísala.

Váha

Základní myšlenkou prvního použití váhy u Bogballe již před více než 20ti lety byla kontinuální kontrola rozmetaného množství. Takto nějak dnes vypadá samomluva stroje Bogballe s označením W: „Tak na 25 kg hnojiva musím při dávce 200 kg/ha a záběru 20m ujet 62,5m… Teď jsem ale ujel 61,5m? OK. Přidám 1,5 % na sypném koeficientu aby se hradítka malinko přivřela …“ A tak dále. Celé dny se stroj snaží přiblížit ideálu. Přestože zkušenosti z praxe jsou výrazně pozitivnější, již pouhá 3% takto ušetřeného hnojiva znamenají pro 1000 ha podnik roční úsporu kolem 120 tis. Návratnost investice do váhy a řídicí jednotky je pak obvykle kratší než 2 roky.

Navigace

Důvodů, proč rozmetadlu umožnit komunikovat s navigací je opět několik. Základní benefit ro přihnojování během vegetace ovšem nabízí funkce automatického STOP/START . Elektronika v tomto případě nedovolí obsluze udělat chyby při operacích otáčení na souvrati. I kdyby obsluha dokázala velmi dobře odhadnout body zapnutí a vypnutí, každá sekunda zpoždění, či předstihu při ručním ovládání může znamenat ztrátu 2-4 kg hnojiva. Sečteno podtrženo úspora 1% hnojiv u zmíněného podniku činí 40 tis. ročně. Vezmeme-li v úvahu i zrychlení práce díky automatice, dokáže se kompletní navigace iZurf od Bogballe prakticky zaplatit do roku.

Ovládání sekcí SCD

Plynulé ovládání šířky záběru rozmetadel v klínech nepravoúhlých polí patří již několik let ke standardu vyšší výbavy. U Bogballe se doplněk skrývá pod zkratkou SCD. Obecně platí, že benefit tohoto doplňku je tím větší, čím větší je záběr stroje. Velikost potenciálních klínů se totiž zvětšuje se čtvercem záběru. Jinými slovy, poměr velikosti klínu mezi záběry 18 a 36 m není 1:2 nýbrž 1:4. Přesné dohnojení posledního řádku s neúplným záběrem je pak již třešničkou na dortu. Spočítat průměrnou úsporu je obtížné, vezmeme li však opět v úvahu velmi opatrné 1,5%, vyjde nám návratnost i této výbavy kolem jednoho roku.

A co ty aplikační mapy? Je to na vás. Vaše navigace iZURF je již dnes připravena.