Variabilní hnojení je tu znovu

klikněte pro zobrazení v pdf

Představte si, že otevřete internetovou stránku a podle oblastního kódu si vyhledáte družicový snímek vašeho katastru. Kliknutím myší na jedno z vašich polí se vám zobrazí spektrální družicový snímek porostu, který barevně vyznačí rozdíly jednotlivých částí porostu v relativní zásobenosti dusíkem. Představte si, že v dalších dvou krocích si přizpůsobíte a vygenerujete aplikační mapu pozemku, kterou E-mailem odesíláte do řídicí jednotky rozmetadla a jdete na věc.

Tohle není sci-fi

Zemí kde tento státem dotovaný program v polovině roku 2016 spustili je Dánsko. Satelitní snímky na portálu www.cropsat.dk jsou zdarma a navíc pravidelně každé 4 dny aktualizovány. Precizní zemědělství charakterizované jako schopnost cíleně reagovat na lokální pěstební podmínky tak po letech dostává zcela konkrétní a téměř masovou podobu. Jediné co dnes totiž dánský farmář k variabilní aplikaci dusíku potřebuje je navigace schopná pracovat se zmíněnou aplikační mapou, kterou mu portál cropsat.dk vygeneruje.

Calibrator Free variabilně

Na situaci v Dánsku velmi rychle (a též zdarma) zareagoval i dominantní domácí výrobce rozmetadel Bogballe. V prosinci 2016 uvolnil novou verzi navigační aplikace Calibrator Free, která je zdarma dostupná na GooglePlay i UppStore. Aplikace Calibrator Free umožňující automatické ovládání strojů Bogballe pomocí tabletu či iPadu je tak od nynějška schopná pracovat s aplikačními mapami ve formátu shapefile (přípona SHP).

Pro uživatele v Česku je na tom podstatné a příjemné že mapy ve formátu SHP lze vygenerovat z prakticky libovolného zdroje. Vedle ovládání 8 sekcí záběru a přesného Start/Stop na souvratích tak nyní aplikace Calibrator Free zvládá také měnit dávku hnojiva podle údaje z načteného mapového podkladu. Celkové pořizovací náklady navigace se pohybují kolem 60 tis., pro stávající uživatele systému je up-date zdarma.

Proč to ale trvalo tak dlouho?

Odpověď není jednoduchá. Průkopníkem variabilních aplikací u nás byla firma MJM Litovel a první rozmetadla Bogballe začala ve spolupráci s touto firmou variabilně aplikovat hnojiva již v roce 1998. Aplikovalo se zejména zásobní hnojení neboť potřebu P, K, Mg případně Ca bylo možné zjistit z rozborů půdních vzorků. Přišly však i první komplikace. Jakým způsobem provádět odběry vzorků a jak hustá by měla být odběrová síť, abychom dostali spolehlivou informaci za přijatelnou cenu? Jak získaná data následně přetavit do agrotechnického doporučení? Podpoříme slabší plochy, nebo raději přikrmíme ty s vyšším výnosovým potenciálem? Podobné otázky a s tím související i nejednoznačná kalkulace přínosů dodnes trochu nespravedlivě brzdí širší využití těchto sofistikovaných metod.

Dusík, to je hit

Jak potvrzuje většina výzkumů je právě dusík nejčastějším limitujícím prvkem výnosu. To je dobrá zpráva pro všechny, kdo preciznímu zemědělství fandí, ale i pro ty kteří nad jeho efektivitou stále váhají. Relativní zásobenost dusíkem lze totiž na rostlině poměrně přesně změřit pomocí spektrálních snímků (viz rámeček). Státem placený nákup satelitních snímků jako v Dánsku se u nás prozatím nechystá, i tak ale začíná být kolem variabilního dávkování dusíku rušno. Na základě fyzikálních vlastností červeného a blízkého infračerveného světla dnes již pracuje několik technologií.

Plodinová čidla

Tato zařízení jsou umístěna přímo na soupravě rozmetadla, či na ramenech postřikovače mají nejen senzory pro měření odrazu ve sledovaných vlnových spektrech, ale též vlastní zdroj světla, které sníží jejich závislost na podmínkách počasí a denní doby. Ve spojení s rozmetadly Bogballe a postřikovači Hardi u nás první vegetační sezónu hodnotí například prodejce systému OptRx™ od firmy AG Leader. I přes zvolenou intenzivní variantu bylo variabilní dávkou s OptRx dosaženo úspory hnojiv v řádu 2-3%. Většina ploch však navíc dosáhla výrazného zvýšení výnosu i vyrovnanější kvality oproti variantě s paušální dávkou. Toto cenově velmi přijatelné řešení se tak trochu neskromně chlubí možnou návratností investice hned během první sezóny.

Letecké snímky

Metodou, která naopak klade na koncového uživatele minimální investiční nároky je pak letecké snímkování pomocí dronů letadel či družic. Službu u nás v současnosti nabízí již několik firem a jejich výstupem je zmíněná aplikační mapa. Tu si pak uživatel jednoduše nahraje do své „chytřejší“ navigace či do tabletu (v případě systému Bogballe Calibrator Free). Pak zbývá již jen naložit hnojivo a velmi variabilně vyrazit.