Co nového v precizním zemědělství

Klikněte pro zobrazení člávku v pdf

Jsou to sestry, každá váží kolem 1,2 tuny a za den oběhnou Zemi více jak 14krát. Družice Sentinel 2A a 2B zdá se, znovu probudily zájem o precizní zemědělství. Díky obrovskému množství dat a husté frekvenci přeletů je možné získat dostatečně čerstvé a přesné informace o tom, co se na vašem poli aktuálně děje.

Multispektrální senzor, na palubě družic je svého druhu unikátní. Frekvenční pásma, která snímá v červeném okraji viditelného spektra (vlnové délky 700 až 900 nm) byla volena právě s ohledem na využití monitorování vegetace. Vypočtené vegetační indexy dnes poskytují, v dostatečném rozlišení, informace vhodné ke stanovení kvantitativní i kvalitativní variability porostu. Data Sentinel 2 jsou tak ideální pro mapování výnosového potenciálu, obsahu chlorofylu v listech, sledování zdravotního stavu vegetace, nebo zjišťování vodního stresu. Lákavou možností je též jejich využití pro variabilní aplikace dusíku zejména v produkčním a kvalitativním hnojení ozimých plodin. Tohoto faktu využilo v uplynulém roce hned několik firem k nabídce svých služeb.

A co ostatní prvky?

Pohled na pole ze Sentinelu II je každopádně novým impulsem pro rozvoj precizního zemědělství jako celku. Přípustím-li jednou jako pěstitel, že existuje výživová nerovnoměrnost u jednoho prvku, je jen krůček k úvahám nad komplexním řešení výživy porostů v rámci podniku. Před dvěma lety jsem v podobném článku zmiňoval firmu MJM Litovel, která již 20 let zdokonaluje svůj systém PREFARM®. Díky monitorování půdní zásoby základních živin v pravidelném tříletém cyklu poskytuje portál svým uživatelům kompletní výživářská doporučení pro P, K, Mg, Ca, případně i víc.

I výnosové mapy se již dočkaly.

Mimo vápnění, zohledňuje PREFARM® u základního hnojení zejména aktuální plodinu, její plánovaný výnos a realizované organické hnojení. Pro někoho trochu překvapivě tak vlastně na prvním místě dodává, co z pole odejde v budoucí sklizni. Podle všeho je PREFARM® také prozatím jediný produkt na trhu, který v praxi umožňuje plné využití výnosových map. Po pečlivém zpracování výsledků několika let vymezí takzvané produkční zóny zobrazující konkrétní výnosový potenciál. Očekávaný výnos plodiny pak již není jen průměrnou uniformní hodnotou.

Teprve poté, co je zajištěno že se obsah živin nesníží, navrhuje systém navýšení dávek P, K, Mg či S v místech, které dle analýz vzorků půdy vykazují nedostatek. Vzhledem k tomu že některé živiny mohou navíc omezovat, či naopak podporují příjem jiných (antagonismus či synergie), hlídá systém automaticky též jejich vyrovnaný poměr v půdě. Příkladem může být třeba vztah fosforu a vápníku, či draslíku a hořčíku.

Dusík, sklizeň, sucho.

Od roku 2019 umožňuje systém PREFARM® též plné využití zmíněných multispektrálních snímků z družic Sentinel 2A-2B programu Copernicus. Uživatelé si mohou vybrat zobrazení hned několika vegetačních indexů, které charakterizují kvantitativní a kvalitativní variabilitu porostů. Variabilní aplikace dusíku je v rámci této analýzy pouze jedním z využitelných výstupů. U porostů je možné sledovat aktuální výnosový potenciál, postup dozrávání či různá poškození porostu. Snímky přispívají též k doplnění analýzy variability půdních vlastností.

Je na uživateli, zda zvolí výživová doporučení PREFARM® formou paušálních, či variabilních dávek. Udělat si ve výživě pořádek a vidět svá pole z nadhledu však určitě stojí za to.

Pavel Bartoš