Bogballe a navigace – dokonalá symbióza

Klikněte pro zobrazení článku v pdf

Propojení rozmetadla s funkcemi navigace a GPS je velmi efektivní i pro letní aplikace hnojiv. Důvodů proč si „navigaci“ pořídit je přitom více, než by se na první pohled zdálo.

Vzhledem k tomu, že jezdíme většinou po podmítce a tedy takzvaně „na slepo“, určitě se hodí klasické navádění do záběrů, ne-li přímo luxusní funkce autopilota. STOP/START na souvratích a automatické ovládání záběru rozmetadla v klínech je další velmi šikovnou funkcí, která již ovšem vyžaduje typ navigace kompatibilní s protokolem Bogballe, případně rovnou řešení v rámci ISOBUS. Nic ze zmíněné výbavy pochopitelně není zadarmo, použití těchto funkcí má však potenciál uspořit množství hnojiva v řádu 2-4%.

Na chyby zapomeňte

Pravděpodobně ještě důležitější než jakkoliv kvantifikovaná úspora hnojiv je ale výrazné zdokonalení rovnoměrnosti rozmetání. GPS automatika nám totiž nedovolí udělat chyby, které zákonitě vzniknou při ručním ovládání rozmetadla. Je naprosto běžné, že například při dojezdu k souvrati vypínáme aplikaci příliš brzy a o to dříve následně aplikaci zapínáme v příštím řádku. Nesený stroj zkrátka svádí k pocitu, že rozmetání funguje stejně jako například ramena neseného postřikovače. U 30 metrového záběru Bogballe jsou přitom správné STOP a START body vzájemně posunuty o více než 15 metrů. Pokud tedy vypínáme a zapínáme ve stejné linii, vzniká u souvratí pravidelné střídání přehnojených a nedohnojených ploch. Tyto chyby se již díky navigaci nestanou a to bez ohledu na tvar či velikost pole.

Obecně platí, že vzájemné posunutí bodů STOP a START u souvratí je tím větší, čím větší je záběr rozmetadla. Bez ohledu na to, kterou značku navigace pro Bogballe zvolíte, algoritmus výpočtu bude vždy odvozen od nastaveného záběru. Jediné co vaše navigace potřebuje vědět je vzdálenost antéty od středu rozmetadla.

Co je TempoTracker?

Zavření či otevření hradítek, případně zavírání sekcí v klínech pomocí servomotorů vždy spotřebuje určitý čas a vytváří tím zpoždění, které může za určitých okolností vadit. Do hry o zlomky vteřin a ujeté metry tak navíc vstupuje i pojezdová rychlost. Na štěstí pro uživatele Bogballe vzala firma starost o všechny zmíněné faktory na sebe.

Díky unikátní funkci TempoTracker jsou rozmetadla Bogballe schopná při spolupráci s navigací zakalkulovat i aktuální rychlost soupravy. S frekvencí 10x za sekundu monitoruje elektronika Bogballe pojezdovou rychlost, polohu hradítek i stav ovládání sekcí. Cílem je spočítat optimální předstih. Jinými slovy jde vždy o to najít moment, kdy musí konkrétní servomotor začít pracovat, tak aby svoji operaci stihnul vzhledem k pojezdové rychlosti přesně na čas. Funkce TempoTracker je přitom již téměř rok standardní součástí softwaru řídicích jednotek Calibrator ZURF a ISOBUS controller (verze sw. 1.15 a vyšší). Je tedy v ceně a opět automaticky funguje s jakoukoliv kompatibilní navigací. Případný update starších řídicích jednotek je ke stažení zdarma. Ve spojení s navigací zajistí TempoTracker rozmetadlům Bogballe dokonalou vyrovnanost aplikace při 5 stejně jako při 25 km/h.